VRHUNSKI PRODAVAČI POSTAVLJAJU CILJEVE

Koliko ste si ciljeva postavili u posljednjih 5 godina? Koliko ste ih izmjerili?

Ako ste kao većina prodavača, imate velike ciljeve koje mjerite, a možda imate i neke druge ciljeve koje mjerite, ali budimo iskreni – veliku većinu ne mjerite. Zašto?

Ne mjere se jer uistinu ne želimo imati dokaz da ne uspjevamo. VRHUNSKI prodavači ne promatraju ciljeve na taj način.

Oni na sve ciljeve gledaju kao na stvari koje valja mjeriti. Ključno je za njih što će im mjerenje ciljeva pomoći da uče od cilja. Da, VRHUNSKI prodavači žele pobijediti i žele postići svaki cilj koji postave, ali isto tako znaju da je njihovo postizanje samo dio postupka.

Da bi bili VRHUNSKI, vidite svaki cilj ne samo kao nešto što valja postići, nego i nešto iz čega valja učiti. Vrhunski prodavači koriste ciljeve kao referentne točke u svom radu. Pogledajte ciljeve za koje radite sada kako bi ih postigli.

Što iz njih možete naučiti? Što biste mogli podesiti ili modificirati kako bi vam pomoglo ne samo da bolje postignete cilj, nego da to primijenite i na druge aktivnosti. Ugradite to u svoj kontinuirani proces učenja da ciljeve koristite kao sredstvo za poboljšanje onoga što radite. Svrha je da možete uzeti svaki cilj i iz njega naučiti nešto novo što onda možete primijeniti na nešto drugo.

Primjer je cilj da otvorite barem 5 novih prodajnih točaka svake godine. Kako prolazite procesom otvaranja 5 novih prodajnih točaka, koje su neke od stvari koje možete naučiti koje vam mogu pomoći da povećate biznis koji ostvarujete sa sadašnjim prodajnim točkama.

Što više možete ostvariti sa svakom stvari koju radite, više ćete morati primijeniti na sve ostalo. Na kraju će vaši ukupni rezultati iz svih vaših ciljeva biti bolji.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *